Ketu Mantra Lyrics

Palasha pushpa sankaasham taraka graha mastakam,
roudram roudratmakam ghoram tam ketum pranamamyaham |

 Aum hrim krum krura rupine ketave aim suh svaha |

Om sraam sreem sraum sah ketave namah |

Ketu Beej Mantra

Aum ketave namah |

Om kem ketave namah |

Om hum kem ketave namah |

Ketu Gayatri Mantra

Aum chitravarnaya vidhmahe,

Sarparoopaya dhimahi,

Tanno ketu prachodayat |

Ketu Mantra Image/Wallpaper:

-ketu mantra Ketu Mantra

*You can use Google Translator to get Ketu Mantra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Ketu Mantra PDF format or Print it.

 

share medium Ketu Mantra
button print grnw20 Ketu Mantra
Ketu Mantra
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)