Sacred Provides you Shiva Stuti in English You can easily Download and translate it in different languages by using Google Translator. Shiva Stuti has much importance, Devotees should read shiva stuti on every Monday early in the Morning after taking Bath. Shiva Stuti also gives immence benefits while reciting it on Mahashivratri.

Namaa miisha mishaana-nirvaana rupam
Vibhum vyaapakam brahma-veda-svaroopam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriham
Chidaakaasha maakaasha-vaasam bhaje ham||1||

 Niraakaara monkaara-moolam turiiyam
Giraa gnaana gotiita miisham giriisham
Karaalam mahaa-kaala-kaalam krpaalam
Gunaagaara samsara paaram nato ham||2||

 Tushaa raadri-sankaasha-gauram gabhiram
Manobhuta-koti prabha sri sariram
Sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
Lasad-bhaala-balendu kanthe bhujangaa||3||

 Chalatkundalam bhru sunetram visalam
Prasannaa-nanam nila-kantham dayaalam
Mrgadhisa charmaambaram mundamaalam
Priyam sankaram sarvanaatham bhajaami||4||

 Pracandam prakrstam pragalbham paresham
Akhandam ajam bhaanukoti-prakaasam
Trayah-shula-nirmulanam shula-paanim
Bhaje ham bhavaani-patim bhaava-gamyam||5||

Shivji App Ad 480x252 Shiva Stuti

Click Here To Free Download Shivji Android App

Shiva Stuti Wallpaper/Images:-

shivji 480x187 Shiva Stuti

share medium Shiva Stuti