BengaliChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanGujaratiHindiJapaneseKannadaMarathiRussianTamilTelugu
Home » Archive for "Mantras"

Santhana Gopala Mantra

Santhana Gopala Mantra

Om Devaki Sudha Govinda

Vasudeva Jagath Pathe

Dehimey Thanayam

Krishna Thwamaham

Saranam

Kadhahaa Deva Deva

Jagannatha

Gothra Vridhi Karap Prabho

Dehimey Thanayam Sheegram

Ayushmandham Yashashreenam!

Santhana Gopala Mantra  Images/Wallpaper:-Santhana Gopala Mantra Santhana Gopala Mantra

*You can use Google Translator to get Santhana Gopala Mantra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Santhana Gopala Mantra PDF format or Print it.

share medium Santhana Gopala Mantra

Kanakdhara Mantra

Kanakdhara Beej Mantra

Om Vam Shreem Vam Ayeim Hreem Shreem Kleem kanakdhaaraayei namah |

Kanakdhara Mantra Images/Wallpaper:-Kanakdhara Mantra Kanakdhara Mantra

*You can use Google Translator to get Kanakdhara Mantra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Kanakdhara Mantra PDF format or Print it.

share medium Kanakdhara Mantra

Kamakhya Mantra

Kamakhya Beej Mantra

क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः |

 Kleem Kleem Kaamaakhyaa Kleem Kleem namah |

Kamakhya Vashikaran Mantra

Om namo kamakshi devi aamuki me vansham kuru kuru swaha |

Kamakhya Devi Mantra

Kamakhy Varade Devi Nilparvatvasini,
Twam Devi Jagatam Mataryonimudre Namostute |

Kamakhya Pranam Mantra

Kamakhye kaam sampane kamesvari hari priye,

Kaamnaam dehi me nityem kaamesvari namostute|

 Kamakhya Mantra Image/Wallpaper:-

Kamakhya Mantra Kamakhya Mantra

*You can use Google Translator to get  Kamakhya Mantra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download  Kamakhya Mantra PDF format or Print it.

share medium Kamakhya Mantra

Gorakhnath Mantra

Gorakhnath Beej Mantra

Om hreem shreem gon goraksh hun fatt swaha l l

Baba Gorakhnath Mantra

Om hreem shreem goraksh hun hun niranjanatmne hun fatt swaha l l

 Om shreem gon lin hn han gorakshnathaya niranjanatmne hn sn fatt hans l

Gorakhnath Mantra Image/Wallpaper:-Gorakhnath Mantra Gorakhnath Mantra

*You can use Google Translator to get Gorakhnath Mantra Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Gorakhnath Mantra PDF format or Print it.

share medium Gorakhnath Mantra
1 2 9